Välkommen tillbaka till Björketorpar'n ABSedan oktober 2014 har Björketorpar’n nya ägare. Målsättningen är att driva vidare
verksamheten i samma goda anda som Lennart Petterson gjort sedan 1957.

Vi behåller vårt sortiment men vi kommer successivt öka bredden
och vi kommer även anpassa sortimentet efter dina önskemål och behov.
Är det något du tycker saknas redan idag? Hör av dig!

Välkommen tillbaka till Björketorpar’n!
Björketorpar'n AB | Tel. 0320-210270 | Fax. 0320-210275 | E-post. info@bjorketorparn.se